این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر گردهمایی
 

پژوهشگران محترم

برای مشاهده گزارش پایانی اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی و همچنین راهبرد های سیاستی و عملیاتی توصیه شده در این گردهمایی اینجا کلیک نمایید.

پژوهشگران محترم

برای مشاهده پاورپونت سخنرانی های اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامیاینجا کلیک نمایید.

  برگزارکنندگان گردهمایی

دانشگاه تربیت مدرس

با همکاری:

1. موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

Strasbourg Finance Institute (IFS) - University of Strasbourg - France

2. مرکز بین المللی آموزش تامین مالی اسلامی (مالزی)

   International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance - Malaysia

3. مرکز اقتصاد و تامین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)

Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) - Durham University – England

4. موسسه  پژوهش و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی (IRTI-IDB)

ISLAMIC RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE- IRTI

  مکان برگزاری گردهمایی

مکان برگزاری:

تهران - دانشگاه تربیت مدرس

آدرس دبیرخانه:

ایران، تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
اتاق 908/1
     تلفن:             82884391-021
      نمابر:             82884048-021
صندوق پستی:  138-14115


چهارشنبه 02 اسفند ماه 1396

تا همایش ...

0-1
نمایه شده در پایگاه
چاپ مقالات برتر در مجلات
حامیان